Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Dražba spoluvl. podílu domu, obec Troubky-Zdislavi
21.01.2020 11:00:00
Nejnižší podání
39 600 Kč
Obvyklá cena
59 400 Kč
006 EX 1138/19-99
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Uhřice
12.12.2019 11:00:00
Nejnižší podání
117 867 Kč
Obvyklá cena
176 800 Kč
006 EX 2075/13-202
Dražba souboru movitých věcí
12.12.2019 14:00:00
Nejnižší podání
330 Kč
Obvyklá cena
990 Kč
006 EX 2045/19-40