Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Další dražba spoluvl. podílu zahrady, město Brno
21.05.2019 11:00:00
Nejnižší podání
19 500 Kč
Obvyklá cena
39 000 Kč
006 EX 328/09-371
Dražba spoluvl. podílu 1/2 pozemku, obec Volanice
23.04.2019 11:00:00
Nejnižší podání
69 000 Kč
Obvyklá cena
103 500 Kč
006 EX 616/18-91
Další dražba zahrady, město Nové Strašecí
16.05.2019 11:00:00
Nejnižší podání
291 000 Kč
Obvyklá cena
582 000 Kč
006 EX 1390/05-354