Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Dražba domu, obec Bujanov
19.10.2021 11:00:00
Nejnižší podání
746 667 Kč
Obvyklá cena
1 120 000 Kč
006 EX 641/15-229
Dražba rodinného domu v Černošicích
23.11.2021 11:00:00
Nejnižší podání
21 057 000 Kč
Obvyklá cena
42 114 000 Kč
006 EX 1349/11
Dražba spoluvl. podílu pozemku, město Brno
09.09.2021 11:00:00
Nejnižší podání
81 334 Kč
Obvyklá cena
122 000 Kč
006 EX 3260/20-64