Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Dražba spoluvl. podílu pozemku, obec Horní Paseka
09.06.2020 11:00:00
Nejnižší podání
8 000 Kč
Obvyklá cena
12 000 Kč
006 EX 747/04-443
Dražba souboru ochranných známek
21.07.2020 14:00:00
Nejnižší podání
20 667 Kč
Obvyklá cena
62 000 Kč
006 EX 699/19-128
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Petrovice II
17.09.2020 11:00:00
Nejnižší podání
140 000 Kč
Obvyklá cena
210 000 Kč
006 EX 2623/18-84