Dražby

Tato sekce obsahuje aktuální dražby movitých a nemovitých věcí nařízené soudním exekutorem JUDr. Alenou Blažkovou, Ph.D.

V případě dotazů na aktuálně nařízená dražební jednání kontaktujte soudního exekutora na níže uvedených kontaktech:

telefon: + 420 515 535 382
e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz