Pokyny pro telefonický kontakt

 • před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny
 • na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká (např. sp.zn. 006 EX 555/11)
 • následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti
 • hovory vyřizují pověření zaměstnanci úřadu
 • při hovoru mějte k dispozici písemnosti exekutora, k nimž vznášíte dotaz
 • dotazy formulujte stručně a srozumitelně
 • v případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen; případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení

Obsáhlejší dotazy zasílejte na e-mail podatelna@exekutorblazkova.cz a současně je podložte příslušnými listinami, na něž ve svém dotazu odkazujete.

 

Špatný postup při telefonickém kontaktu

 • Nepožadujte prominutí dluhu nebo jeho části. Toto není v pravomoci soudního exekutora.
 • Neblokujte telefonní linku opakovanými dotazy na stejné téma. V takovém případě je operátor nucen hovor ukončit a věnovat se vyřízení dalšímu dotazu.
 • Nepožadujte uvolnění blokovaných účtů, dokud není celý dluh uhrazen.
 • Nevolejte mimo úřední hodiny.
 • Nedomáhejte se kontaktu se soudním exekutorem, ten konkrétní exekuce neřeší. Řešením konkrétních exekucí jsou pověřeni zaměstnanci soudního exekutora.