Právní pomoc

Soudní exekutor v rámci tzv. další činnosti může poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

 

Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především:

  • zastupuje účastníky v exekučních řízeních; rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem
  • poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností
  • zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval).

Výše odměny soudního exekutora za poskytování právní pomoci se stanovuje na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

 

Exekutor odmítne provedení požadovaného úkonu:

  • tento úkon odporuje právnímu předpisu
  • exekutor, jeho zaměstnanec nebo osoba jim blízká jsou zúčastněni na věci
  • ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá